Opis štampe / tiraž 1 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 250 251 - 500 > 500
Kolor jednostrano 100 85 67 57 47 40
Kolor obostrano 150 120 101 84 65 60
Kolor/Crno-belo 130 110 84 71 54 50
Crno-belo 33 27 28 24 22 20
Crno-belo/
Crno-belo
46 38 36 32 30 27

U cene nije uračunat PDV Vizit karte 9 x 5 cm, na 350g papiru
Prolazi / tiraž 100 200 300 400 500 1000 2000
4/0 540 700 900 1100 1300 2100 3700
4/1 700 1100 1300 1500 1600 2600 5000
4/4 910 1300 1550 1800 2200 3500 6100
1/0 420 650 850 1000 1100 1800 2640
1/1 600 910 1100 1300 1380 2500 4510
Plastifikacija 1/0 (mat i sjajna) + 250 + 250 + 250 + 250 + 250 + 400 + 800
Plastifikacija 1/1 (mat i sjajna) + 250 + 250 + 250 + 280 + 400 + 800 + 1600

U cenu štampe uračunat je papir gramature od 80 g/m2 - 350 g/m2.

Format papira je SRA3 - 330 x 488 mm.

Samolepljivi beli papir se doplaćuje 18 din/tabaku.

Samolepljivi krem (vinski) papir se doplaćuje 50 din/tabaku.

Ricovanje tabaka na muflonu 1/0 - 100din; 4/0 – 140din

Rad operatera na računaru je 2000 din/satu.

Priprema vizit karte je 1200 din. Sa donetim logotipom ili rešenjem 750 din.

Specijalna ponuda papira:

Twill beli i ivory 300 g/m2 + 40 din tabak SRA3 330x488

Sedefasti White Gold i Metal ice 300g/m2 (zlatni i srebrni) + 65 din tabak SRA3 330x488

Plastifikacija ulaz 250 din:

Mat: 10 din/tab - 1/0 (obostrano x2)

Sjajna: 10 din/tab - 1/0 (obostrano x2)